KOSHUIS

Rocklands koshuis (2) Huis Reinardt (1)

Hoërskool Cradock beskik oor twee koshuise. Albei koshuise is op dieselfde perseel as die skool, binne loopafstand van die skoolgeboue.
Rocklands Koshuis, gebou in 1905, is die meisieskoshuis en huisves 80 leerders. Huis Reinhardt is ‘n unieke seunskoshuis en bied huisvesting aan 30 leerders. Hierdie gebou was die Cradock Voorbereidingskool tot 1992, waarna dit omskep is in ‘n tuiste vir Hoërskool Cradock leerders.

Beide hierdie historiese koshuise is ‘n tuiste weg van die huis, waar leerders gemotiveer en ondersteun word om te groei tot suksesvolle, gebalanseerde individue. Die veiligheid van alle koshuisinwoners is baie belangrik en ouers kan gerustheid hê in die wete dat hul kinders beskerm word deur gevorderde sekuriteitstelsels.

Die volgende fasiliteite is beskibaar in beide koshuise:
Ontspanningslokaal, eetsaal, studiesaal en ‘n braai area (Huis Reinhardt).

 

Koshuisgelde vir 2018:

  1. Die koshuisgeld beloop R6 250 per kwartaal.
  1. Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar. Indien gelde nie teen die eerste Vrydag van die kwartaal betaal is nie, kan die leerder gevra word om die koshuis te ontruim.
  1. Ouers moet ‘n kwartaal kennis gee indien hulle die leerder uit die koshuis gaan haal. Indien hierdie reëling geïgnoreer word, sal die ouers verplig wees om die kwartaal ter sprake se gelde ten volle te betaal.
  1. Die koshuis sal elke kwartaal op die dag voor die skool begin, vanaf 10:00 tot 17:00, oop wees. Geen leerders sal na 17:00 toegelaat word nie.

 

 

 

 

Koshuisaansoekvorm

Koshuis Reëls