Prospektus

Hoërskool Cradock is nie net ʼn pragtige skoolgebou nie. Hierdie is ʼn akademiese instelling waar harde werk en toewyding hoog geag word. Dit is ʼn plek waar jy toegelaat word om jou eie koers en rigting te kies en jou vlerke vir die eerste keer wyd te sprei. Hier is geen droom te groot en geen uitdaging te moeilik nie.

Aan die walle van die Visrivier is hierdie skool gevestig en op 7 April 1905 is die hoeksteen van die hoofgebou gelê deur die goewerneur, Sir Walter Francis.

Hier in die hart van die Karoo is ʼn skool waar Christelik gefundeerde-onderrig volhou word. Hier sluit ons lewenslange vriendskappe en is ons trots om deel te wees van die Volbloed Kwagga-tradisie.

Ons is baie trots op ons ryke tradisie van meer as ʼn honderd jaar en dit is vir ons ’n voorreg om aktief daarop te kan voortbou as nalatenskap vir die generasies wat nog moet kom. Ons beywer ons daarvoor om ʼn trotse skoolgemeenskap te skep waarin elkeen die geleentheid gebied word om te ontwikkel en te groei.

Ons primêre missie is dus om die skool van uitstaande geleenthede in die Oos-Kaap te wees. This mission is partly realized by creating and providing infrastructure often only found at large city schools. On the other hand, it is even more important to us to acquire the necessary human resources and to develop and cherish these. Sports, cultural activities and academical work represent the foundations of this school and are of equal importance. This, combined with excellent discipline and participation on the highest level, makes us extraordinary.

Van uiterste belang is om gelukkige ouers, kinders en onderwysers in ons Kwaggafamilie te hê. Om as vennote deur harde werk sukses te bereik. Ons leuse is nie verniet NIL NISI NITENDO (NIKS IS SONDER MOEITE MOONTLIK NIE)