Skoolgeskiedenis

Feite wil dit hê dat Cradock se skoolgeskiedenis dateer nog voor die Groot Trek, m.a.w. vroeg in die 1830’s. Die eerste openbare skool was die van John Webber met 40 leerlinge. Ongelukkig moes die skooltjie weens finansiële probleme toemaak in 1836.

In September 1838 is ‘n nuwe skool gestig naamlik die “Cradock Free School”, maar in 1870 word ‘n aparte seunskool met 20 leerlinge en mnr. L. Eaton as onderwyser gestig. In 1900 is ‘n nuwe gebou in Breestraat betrek met 145 leerlinge.

Rocklands was reeds in 1869 ‘n Meisieskool, maar 1875 word as amptelike beginjaar aanvaar, want toe is die geboue vir R 2000 gekoop deur die kerkraad van die Moedergemeente. Die skool is begin met 36 leerlinge en die skoolhoof was mev. Marianne Budler.

Amalgamasie was die uiteinde van die 2 bekende skole in die jaar 1972 met mnr. M. G. Rust as skoolhoof. So het die ou Seunskool die nuwe Laerskool geword en die ou Rocklands word Hoërskool Cradock.

Die Hoër- en Laerskool is vanuit een kantoor geadministreer met meer as 800 leerlinge en 56 onderwysers. Uiteindelik moes sportvelde verdeel word, ‘n nuwe uniform word ingestel, skoolbusse word verdeel en aparte skoolfondse ingestel. So begin beide skole elkeen sy eie pad loop.

Vandag is Hoërskool Cradock ‘n dubbelmedium skool met naastenby 450 leerders waarvan ±40% uit voorheen benadeelde gemeenskappe kom. ‘n Onderwyspersoneel van 23 bied onderrig in beide Afrikaans en Engels aan.

Hoërskool Cradock is bevoorreg om afrigting in bykans alle sportsoorte te kan aanbied. Die ontwikkeling van ons tennispelers is in die hande van twee professionele afrigters en ons 6 beste dogter- en seunspelers neem landwyd aan toernooie deel. ‘n Krieketakademie wat by die skool gevestig is, help dat talentvolle krieketspelers die vrugte van hulle arbeid pluk wanneer hulle op gereelde basis die skool in provinsiale spanne verteenwoordig. Verder word Hoërskool Cradock bykans jaarliks by die Rugby Cravenweek verteenwoordig en hokkie- en netbalspanne lewer ook elke jaar sy kwota provinsiale spelers op. Ons is trots op die puik prestasies wat al ons atlete bereik in die verskillende baan- en velditems waaraan hulle deelneem, sowel as elke leerling wat provinsiaal en nasionaal presteer in verskeie ander sportsoorte, naamlik swem, baithle, triathle, gholf, skaak en muurbal.

In 2014 is ‘n besluit geneem om CHS ‘n waardegedrewe skool te maak waar leerders morele kernwaardes aangeleer word. Personeel en ouers het met behulp van FEDSAS die nodige inligting en opleiding bekom om die leerders van CHS te ondesteun en te lei om morele landsburgers te word.

By CHS word hard gewerk en gespeel, maar ons leuse bly altyd voor oë:
NIL NISI NITENDO
Met volgehoue harde werk is alles moontlik.

Die skoolhoofde van Hoërskool Cradock tot op hede:

Mnr. M.G. Rust ( 1970 tot 1984)
Mnr. J. M. Coetzer ( 1985 tot 1988)
Mnr. S. Reinhardt ( 1989 tot 1992)
Dr H.C. van der Westhuizen (1993 tot 1997)
Mnr. J.W. Boonzaaier ( 1998 tot Junie 2014)
Mnr. A. J. Gouws ( November 2014 tot hede)